Trang chủ / Vệ sinh - Thông nghẹt / Bảng giá dịch vụ vệ sinh bồn nước

Bảng giá dịch vụ vệ sinh bồn nước

Đơn giá

# DỊCH VỤ ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1 Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500l Cái 250.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
2 Vệ sinh bồn nước dung tích 500l Cái 300.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
3 Vệ sinh bồn nước dung tích 700l Cái 350.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
4 Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000l Cái 400.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
5 Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200l Cái 450.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
6 Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300l Cái 500.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
7 Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500l Cái 550.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
8 Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000l Cái 600.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
9 Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500l Cái 700.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
10 Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000l Cái 800.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
11 Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l – 6.000l Cái 1.000.000đ Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước.
12 Vệ sinh bể nước ngầm Cái N/A Báo giá sau khi khảo sát
13 Vệ sinh bể nước trên cao Cái N/A Báo giá chính xác sau khảo sát
14 Thay hoặc lắp phao cơ Cái 150.000đ Giá chưa bao gồm phao
15 Thay hoặc lắp phao điện Cái 250.000đ Giá chưa bao gồm phao
16 Thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước hư Trường hợp N/A Báo giá sau khi khảo sát
17 Lắp đặt bồn nước Bộ N/A Báo giá sau khi khảo sát